- ศูนย์สารสนเทศ

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

เว็บไซต์ มสธ.
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
โครงการสัมฤทธิบัตร

 

 

Last Update: 19/03/2563

ภาพกิจกรร
มาตรฐานการรับโทรศัพท์

ติดต่อศูนย์สารสนเทศ
 
โทร.0- 2504 -7788

Email : ic.proffice@stou.ac.th

STOU Call center 
 

 คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

- แผนการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ด้วยต้นเองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญตรี

- ปฏิรูปการศึกษาของ มสธ.

- STOU Live Chat เปิดให้บริการ ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

- ขอประชาสัมพันธ์คำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แนะนำ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center)

รายละเอียด
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เดินทางมายังที่ทำการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างครบวงจร ณ อาคารบริการ 1 ชั้น 1 โดยให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ( เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

ศูนย์สารสนเทศเปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.20 น. และวันเสาร์-อาทิตย์

เวลา 8.30 - 16.30 น. 

 

 

 

FB STOU Call center

 

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2504-7788 โทรสาร: 0-2503-3548
Email :
ic.proffice@stou.ac.th
สถิติเข้าเยี่ยมชม Free Hit Counters    ตั้งแต่ ธ.ค.2553