ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

เว็บไซต์ มสธ.
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
โครงการสัมฤทธิบัตร

 

 

Last Update: 11/03/2562

ภาพกิจกรร
ปฏิทินกิจกรรม
โทร.0- 2504- 7788
จากใจศูนย์สารสนเทศ
 
 
 

 คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

- ปฏิรูปการศึกษาของ มสธ.

- STOU Live Chat เปิดให้บริการแล้ว ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

- ขอประชาสัมพันธ์คำแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรื่อง กรณีมีบุคคลหรือคณะบุคคลเสนอเป็นตัวแทนในการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

- ศูนย์สารสนเทศเปิดในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

แนะนำ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center)

รายละเอียด
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เดินทางมายังที่ทำการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างครบวงจร ณ อาคารบริการ 1 ชั้น 1 โดยให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ( เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 Series ศูนย์สารสนเทศ
เติมเต็มให้ฝัน ผันสู่รั้ว...มสธ. ชุดเรียนได้สบายใจ ที่นี่ไง มสธ.

 

 

 

FB STOU Call center

 

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2504-7788 โทรสาร: 0-2503-3547
Email :
ic.proffice@stou.ac.th
สถิติเข้าเยี่ยมชม Free Hit Counters    ตั้งแต่ ธ.ค.2553