กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล (สอบออนไลน์ และสอบตามสนามสอบ)
สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 03/07/2563

 
การแต่งกายในการเข้าสอบ
“นักศึกษาหญิง ให้สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/หุ้มส้น) กางเกงขายาวสีพื้นสี/เข้ม/ทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน กางเกงรัดรูป เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ หรือร้องเท้าไม่มีส้น” “นักศึกษาชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น กางเกงยีนส์สีและทรงสภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่ที่ เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ” และต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฎิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Watcharet.kun@stou.ac.th