กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
26 1.ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2559ได้ ควรทำอย่างไรบ้างค่ะ
 ชื่อ นางสาวปลื้มกมล เหล่าที รหัสนักศึกษา 5330159xxx วันที่ส่ง 29-03-2016 14:54
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
25 1.อยากทราบกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชธานปริญญาบัตร2559ค่ะ
 ชื่อ นางสาว ปลื้มกมล เหล่าที รหัสนักศึกษา 5330159xxx วันที่ส่ง 29-03-2016 14:49
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
14 ลงพักการเรียนไว้จำไม่ได้ว่าเทอมไหนคะ ช่วยตรวจสอบให้หน่อย
 ชื่อ นางมาลี. มัค รหัสนักศึกษา 4960002xxx วันที่ส่ง 02-07-2015 03:27
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
13 อยากทราบผลการเรียนทั้งหมดไม่ทราบดูได้จากที่ไหนเพราะแต่ก่อนเคยมีให้ดูได้จากทางเว็ปไซต์แต่เดี่ยงนี้ไม่ทราบว่าดูได้จากที่ไหน
 ชื่อ นางสาวสุดใจ แจ็คสัน รหัสนักศึกษา 4980056xxx วันที่ส่ง 09-03-2015 09:38
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ขอทราบรายวิชาเลือกเสรีที่สามารถลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษา ที่ 2/2557 เพราะเหลือ 3 วิชาสุดท้ายแล้วค่ะ ด่วนค่ะ
 ชื่อ นางจอม ก้อนทอง รหัสนักศึกษา 5470003xxx วันที่ส่ง 02-02-2015 14:48
การลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีผู้ตอบ
11 อยากทราบกำหนดการการฝึกอบรมชุดวิชา 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
 ชื่อ นางจอม ก้อนทอง รหัสนักศึกษา 5470003xxx วันที่ส่ง 29-12-2014 11:31
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
10 หนังสือเพิ่งมาค่ะส่งกิจกรรมช้าขอความกรุณาด้วยคะ
 ชื่อ อัญญนุช แสงทองรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 5710020xxx วันที่ส่ง 16-11-2014 17:47
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
9 หนังสือเพิ่งมาค่ะส่งกิจกรรมช้าขอความกรุณาด้วยคะ
 ชื่อ อัญญนุช แสงทองรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 5710020xxx วันที่ส่ง 16-11-2014 17:47
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
8 หนังสือเพิ่งมาค่ะส่งกิจกรรมช้า
 ชื่อ อัญญนุช แสงทองรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 5710020xxx วันที่ส่ง 16-11-2014 17:47
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
7 หนังสือเพิ่งมาค่ะส่งกิจกรรมช้า
 ชื่อ อัญญนุช แสงทองรุ่งเรือง รหัสนักศึกษา 5710020xxx วันที่ส่ง 16-11-2014 17:47
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
6 ขอย้ายสาขาวิชา
 ชื่อ อัณญวรรณ สายมูล รหัสนักศึกษา 5530196xxx วันที่ส่ง 15-11-2014 19:52
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
2 ลงเรียน โครงการ สัืมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87 ไม่ได้รับหนังสือ เอกสารตอบรับ ไม่ได้รับ การสอบ
 ชื่อ นาง จริญญา จั๊ง รหัสนักศึกษา 5440074xxx วันที่ส่ง 08-11-2014 18:57
การลงทะเบียนเรียน รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
1 ประสบการณืวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
 ชื่อ วรรณี อาร์โนลด์ รหัสนักศึกษา 5310047xxx วันที่ส่ง 06-11-2014 09:39
การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/ประสบการณ์วิชาชีพ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th