กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
9 ขอเบอรโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางประเทศสิงคโปร์หน่อยค่ะ
 ชื่อ siriwan1208 รหัสนักศึกษา 5840029xxx วันที่ส่ง 12-07-2016 14:09
ข้อเสนอแนะการให้บริการ ยังไม่มีผู้ตอบ
5 จัดส่งเอกสารคืนมาใหม่
 ชื่อ นายณัฐพงศ์ ไชยรักษ์ รหัสนักศึกษา 5840029xxx วันที่ส่ง 20-11-2015 12:46
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
2 เอกสารยังไม่มาถึงอีกค่ะ
 ชื่อ รอฮานา เสรีรักษ์ รหัสนักศึกษา 5730121xxx วันที่ส่ง 27-03-2015 08:50
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
1 การจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน
 ชื่อ กัญญาณัฐ อดทน รหัสนักศึกษา 9565014xxx วันที่ส่ง 09-01-2015 15:14
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th