ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน

โพส ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

งานศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียของบริษัท CP International
ร่วมกับมหาวิทยาลัย Macquarie University

Read more


โพส ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในชุมชน

Read more


โพส ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ข่าวสารการอบรม ประจำปี 2562
จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

Read more


Page 1 of 2 1 2 »

Image Gallery

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานย้อนหลัง

ติดต่อเรา

Address:
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Telephone: 02-504-7631-7637
FAX: 02-503-3868
Others: -
E-mail:co.esoffice@stou.ac.th