แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านระบบ Pay at Post

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนมีให้บริการ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 เป็นแบบฟอร์มเปล่าให้นักศึกษาดาวโหลดไปกรอกรายละเอียดเอง รูปแบบที่ 2 เป็นโปรแกรมตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอบและคำนวณราคาค่าลงทะเบียนเมื่อกรอกข้อมูลในระบบเสร็จสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มไปชำระเงินได้เลย

Download แบบฟอร์มเปล่า (PDF)

กรอกแบบฟอร์มแล้วพิมพ์ไปชำระเงิน