รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 1


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15496043455 นายกัมพล สว่างแจ้ง กรุงเทพมหานครOk
25796000668 นายอนุชา มณีกรด สิงห์บุรีOk
35796008703 นายชาญวิทย์ ทิพยสุข กรุงเทพมหานครOk
45796008893 นายพิริยะ สุพัตเจตนี นนทบุรีOk
55896016432 นางสาวฐานิดา ฤทธิธาดา ระยองOk
65896017760 นางสาวนภาจรัส หมื่นวงษ์ นนทบุรีOk
75996005533 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ อุทัยธานีOk
85996007976 นายนพณัฐ วรรณภีร์ เชียงใหม่Ok
95996008719 นายฉัตรชัย บุญรอด นครศรีธรรมราชOk
105996012752 นายอนัศ สาหัด ปัตตานีOk
116096006116 นางสาวพาขวัญ แก้วรอด ปทุมธานีOk
126096009532 พันจ่าตรีเปรมฤทัย ก้อนบุญไสย์ สงขลาOk
136196003864 นายเด่น ชอบเพื่อน กรุงเทพมหานครOk
146196005752 นายอนุรักษ์ ธาตุชัย นนทบุรีOk
156196007444 นายพัชรพล แสงเฉวตร ตราดOk
166196012154 นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ พังงาOk
176296000711 นางสาวรดามาศ บุญคุ้ม ราชบุรีOk
186296000752 จ่าอากาศโทอมรเทพ จารุสิริรังษี สุราษฏร์ธานีOk
196296001347 นางสาวณฐมนพร เขียวน้อย กรุงเทพมหานครOk
206296004663 นายจตุรภัทร ธิอัมพร สกลนครOk
216296006023 นางสาวขวัญฤทัย อร่ามสุวรรณ กรุงเทพมหานครOk
226296007229 นายธีรภัค สะเดา ปทุมธานีOk
236296007377 นายศุภพันธ์ สือนิ นครปฐมOk
246296007658 นายอภินัทธิ์ ธีระสันต์ กรุงเทพมหานครOk
256296010207 นายเอกกรินทร์ ทองหยด กรุงเทพมหานครOk
266296010850 จ่าอากาศโทหญิงอัญชุลีกร แสงศาลาศรี กรุงเทพมหานครOk
276296012997 นายเสกสรรค์ จันทราช เชียงใหม่Ok
286296013029 นายกองปราบ ศักดิ์คเชนทร์ กรุงเทพมหานครOk
296396001668 นางสาวพาทินธิดา พรพงษ์ ชลบุรีOk
306396001833 นายพายุ โก้สันเทียะ กรุงเทพมหานครOk
316396002898 จ่าอากาศเอกปุณณรัฐน์ ศรีผาวงศ์ อุบลราชธานีOk
326396003227 นางสาวกัลยรัตน์ โตเต็ม ราชบุรีOk
336396003797 นายนัฐพล พรมผล กาฬสินธุ์Ok
346396004662 นายมนัส อุนนผลิน กรุงเทพมหานครOk
356396005750 นายศุภจุฑา กิตติภูริวงศ์ นครปฐมOk
366396006238 นางสาวศุกาญจน์ดา ธนินธนวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
376396006725 นายจีรวัฒน์  พาแก้ว สระแก้วOk
386396007525 นายธนพล อภินันทเวช กรุงเทพมหานครOk
396396007798 นายพงศธร  กตะศิลา ชลบุรีOk
406396007871 นายศุภเกียรติ สบบง กรุงเทพมหานครOk
416396008945 นางสาวชนม์ณภัทร บุญมา นนทบุรีOk
426396009000 นายฉันทพล  เก้าเอี้ยน กรุงเทพมหานครOk
436396010529 นายทศพล อวดห้าว เชียงใหม่Ok
446496000065 นายภูวเดช น้อยเรือง สมุทรสาครOk
456496000099 นางสาวกิตติวรรณ ดีพาชู สุรินทร์Ok
466496000107 นายอาคม สังตรีเศียร สมุทรสงครามOk
476496001162 นายพงศ์กฤษณะ ผลวิวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
486496001576 ร้อยตรีวชิระ เขียวแก้ว นครศรีธรรมราชOk
496496001691 นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์ กรุงเทพมหานครOk
506496002079 นางสาวอังคณา จันทนะประสาทพร กรุงเทพมหานครOk
516496002236 นายอนุสร สุริยนต์ กำแพงเพชรOk
526496002368 นายธนพล จรเทศ กรุงเทพมหานครOk
536496002442 นายธนากร วัฒนะกริยากร ศรีสะเกษOk
546496002731 นายเตชินท์ ขำดี นนทบุรีOk
556496002988 นายวัชรพล ประวัง เชียงใหม่-
566496003630 นายธนากูร วิทูรรัชฏ์ กรุงเทพมหานครOk
576496004406 นายอิทธิ  พรเศรษฐ์ กรุงเทพมหานครOk
586496004455 นายพิทวัส โพธิ์ไทรคุ้มครอง แม่ฮ่องสอน-
596496004554 นายภูดิศ ชอบวิทยาคุณ กรุงเทพมหานครOk
606496004919 นายเสถียร บิลโภชน์ ร้อยเอ็ดOk
616496005528 นายวชิระ พิกุลแกมแก้ว กรุงเทพมหานครOk
626496005783 นายกิตติ์พิพัฒน์ นิ่มเจริญ พระนครศรีอยุธยาOk
636496005890 นางสาวณัฐกมล กลิ่นสมิทธิ์ นนทบุรีOk
646496006021 นายเลิศนรา จันทสิทธิ์ ปทุมธานีOk
656496006500 นายจีรศักดิ์ ม่วงชิน นนทบุรีOk
666496006823 นางสาวอิทธิยา พัฒนสมบัติสกุล นนทบุรีOk
676496007110 นายธิเบศร์ ดั้นชัยภูมิ สมุทรปราการOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 67 คน    ยืนยันแล้ว = 65 คน   ยัง = 2 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าแรก