รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 2


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15396000050 นายไพรัช  นาคศรีคำ เพชรบุรีOk
25596049691 นายชัยวัฒน์ สุริเตอร์ ศรีสะเกษOk
35796001211 นางสาวบชกร เล้าเจริญ กาญจนบุรีOk
45796013265 นายสาทิส เลี่ยมสกุล ภูเก็ตOk
55996007745 นางสาวพลอยชมพู โชติกุลนันทน์ กรุงเทพมหานครOk
65996012943 นางสาวอัญรินทร์ ไพรวัลย์ ลพบุรีOk
76096000937 นายเกษมศักดิ์ ชินแสง อำนาจเจริญOk
86096006140 นายปฎิพล กันโฮมภู อุบลราชธานีOk
96096009334 นางสาวศิริรัตน์  กว้างยาว ลำพูนOk
106196013632 นางสาววัชรภรณ์  ไพรัตน์ นนทบุรีOk
116296003756 นายบุญเย็น หนูเล็ก ตราดOk
126296004697 นายนภัทร เอี่ยมเฉย กาญจนบุรีOk
136296005256 นายปกป้อง เหมะธุรินทร์ ชลบุรีOk
146296006528 นายยงยุทธ์ สุนทร ขอนแก่นOk
156296010140 นายสิโรตม์  ลัทธิ สมุทรปราการOk
166296013003 นายประวุฒิ  แจ่มพิศ ชุมพรOk
176296013359 นางสาวณัฐรวิภาดา จิรวรัตน์ชัย อุตรดิตถ์Ok
186396000207 นายวรวุฒฺิ จุฑาธวัชชัย กรุงเทพมหานครOk
196396000751 นางสาวสมรรัตน์ เสนะเวส ระยองOk
206396001494 นางสาวพรทิพย์ คณะสุข สมุทรปราการOk
216396002906 นายภควัต มิระสิงห์ อุบลราชธานีOk
226396004050 นายวีรวัตร  แตงอุดม ตากOk
236396004514 นายปิยศักดิ์  คงพรรณศรี กรุงเทพมหานครOk
246396005495 ร้อยตำรวจโทสิรดนัย  ยะอุโมงค์ กรุงเทพมหานครOk
256396006287 นางสาวศิรินันท์ พันธ์พูน ศรีสะเกษOk
266396008564 สิบตำรวจโทอุ้มบุญ มีวน กรุงเทพมหานครOk
276396010164 พระศีลวุฒิ พิมเสน ชุมพรOk
286396010362 นางสาวผกามาศ ผังรักษ์ จันทบุรีOk
296396010818 นางสาวพิกุลทอง สีคำคง อุบลราชธานีOk
306496000016 นายนครินทร์ คุ้มบุญ สุพรรณบุรีOk
316496001618 นางสาวเกษราภรณ์ ลาภถาวร พระนครศรีอยุธยาOk
326496001766 นายพงศกร รัตนวราหะ ปทุมธานีOk
336496002475 นายธรรมรัตน์  สวัสดิ์วงศ์ กรุงเทพมหานครOk
346496002624 นางสาวประกายกาญน์  โปรดปราน นนทบุรีOk
356496002897 นางสาวพิมพ์ศิริ เพชรวงษ์ เชียงใหม่Ok
366496003572 นางสาวอุทุมพร  หลักวิชา พระนครศรีอยุธยาOk
376496003713 นางสาวชนนิกานต์ นักคุ่ย นนทบุรีOk
386496006146 นางสาวเจนจิรา  มะเหศวร ฉะเชิงเทราOk
396496007656 นางสาวสุภาลักษ์ ยุระชัย สมุทรปราการOk
406496008373 นายภคพล สุนทรวุฒินันท์ ฉะเชิงเทรา Ok
416496008407 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ โชคบุญเจริญ ราชบุรีOk
426496008415 นายอารัมณ์ ฟากฟื้น ราชบุรีOk
436496008936 นางสาวสุดารัตน์ เสาทน ร้อยเอ็ดOk
446496009249 นายณัฐนนท์ เชื้ออุบล ระยองOk
456496009363 นางสาวสุจิกา เซี่ยงเห็น พิษณุโลกOk
466496009512 นายศรัณย์ พุ่มด้วง ราชบุรีOk
476496009850 นายชินภัทร ม่วงอิน สุโขทัยOk
486496010114 นายอภิรักษ์ เรือนชมภู กรุงเทพมหานครOk
496496011096 นายวันชนะ เอี่ยมพิชัย สระบุรีOk
506496011393 นางสาวสาวิตรี  ราวินิจ กรุงเทพมหานครOk
516596000031 นายกรชัย  โกประพัฒน์พงค์ สุราษฎร์​ธานี​Ok
526596000544 นายเอกชัย ศิริราช ปทุมธานีOk
536596000742 พันจ่าอากาศเอกอิสระ​  มีโภคา สุราษฎร์​ธานี​Ok
546596000957 นายรังสรรค์  มีศรี กรุงเทพมหานครOk
556596001104 นางสาวละลิตา  ศิริมงคล ฉะเชิงเทราOk
566596001336 นายวีรภัทร  แสงพุทธเงินธานะ นนทบุรีOk
576596001625 นางสาวซัลวานี เครือปราณีต สงขลาOk
586596001773 นางสาวลลิษา ขีดสำโรง พระนครศรีอยุธยาOk
596596002334 นายกิตตินันท์ บุญสวัสดิ์ สระบุรีOk
606596002706 นายวัชระพงษ์ มยุรา ปทุมธานีOk
616596002896 นายอรัญกร สุจิตร นครนายกOk
626596003100 สิบโทบุญฤทธิ์ ทรงพุฒิปัญญา กรุงเทพมหานครOk
636596003118 สิบโทพิจักษณ์ คงแสง ฉะเชิงเทราOk
646596003712 นายวรยุทธ  กองแก้ว กรุงเทพมหานครOk
656596004215 นายภูวนาถ ทิมา กรุงเทพมหานครOk
666596004280 นายอาภากร ขำปู่ ราชบุรีOk
676596004660 พันจ่าเอกวิจิตร เจริญรื่น ระยองOk
686596005188 นางสาวชลธิชา  แสงศรีจันทร์ ชลบุรีOk
696596005311 นายวราพงศ์ สุขสัมผัส ปราจีนบุรีOk
706596005543 นายดนุรุทธ  โชคบัณฑิต กรุงเทพมหานครOk
716596005592 นายสุรเดช จันทร์เดช กรุงเทพมหานครOk
726596005642 นางสาวสิริพร ฟักขาว กรุงเทพมหานครOk
736596006145 นายอุดมศักดิ์ ยกตั้ง พัทลุงOk
746596006665 นายพงษ์สิทธิ์ โพะิ์คลัง ปราจีนบุรีOk
756596007002 นายกัปตัน ศิริวัฒน์ พัทลุงOk
766596007010 นางสาวขนิษฐา  ตันตรงดี เชียงรายOk
776596007515 นายอดิศร หนองบัว ขอนแก่นOk
786596007622 นางสาวกุลธิดา  ศรีสุชาติ นครศรีธรรมราชOk
796596007929 นายอิทธิมนต์ พลขันธ์ กรุงเทพมหานครOk
806596008406 นางสาวบาซีน่า ขำนุรักษ์ สุราษฎร์ธานีOk
816596008430 พระสรพล บัวไหม สงขลาOk
826596008471 นายทศพร ชิว สมุทรปราการOk
836596008638 นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์ ตราดOk
846596009602 นายสุขมนตรี กรินทร์ นครราชสีมา Ok
856596009610 นายจักร​พันธ์​  บรรณา ฉะเชิงเทราOk
866596009651 นายณัฐวุฒิ เฉลยทรัพย์ ฉะเชิงเทราOk
876596010113 นายชัยวัฒน์ สังเกตุการณ์ ราชบุรีOk
886596010139 นางสาวนภัสสร  ฝั่งสระ ปราจีนบุรีOk
896596010378 นายสหรัฐ ไชต้น สระบุรีOk
906596010386 นางสาวสิรินภา  ศรีสำราญรุ่งเรือง กรุงเทพมหานครOk
916596011616 นางสาวปิยะนาถ สุตตะระ นครศรีธรรมราชOk
926596011715 นายพงษ์สิริ จันทร์ฟู เชียงใหม่Ok
936596012119 นายประพัทธ์ เทียมจันทร์ แม่ฮ่องสอนOk
946596012978 นางบานเย็น กูลลอง ร้อยเอ็ดOk
956596013653 นางสาววัลยา วีระวรรณ สมุทรปราการOk
966696000154 นายปฏิภาณ หุ่นดี ปทุมธานีOk
976696000402 นางสาวนฤมล  ใหญ่สาร นนทบุรีOk
986696000675 นายชฎิล สุวรรณะ ประจวบคีรีขันธ์Ok
996696000758 นายกิตติพงษ์ แก้วสุทอ ประจวบคีรีขันธ์Ok
1006696000816 นายประจักษ์ หิรัญเขว้า ชัยภูมิOk
1016696000832 นายพงค์ภัค แก้ววงษ์ล้อม สมุทรปราการOk
1026696001020 นายวรัญญู  กิจเกื้อกูล นนทบุรีOk
1036696001160 นายธเนศน์  แสงหิรัญ ชลบุรีOk
1046696001194 นายณัฏฐนันท์ บรรณวัฒน์ นครสวรรค์Ok
1056696001269 นายพิสิฐพงศ์ เนตรวงค์ นครพนมOk
1066696001293 นายนนทวัฒน์  ศรีมาลา กระบี่Ok
1076696001319 นางสาวอุมาพร ปิ่นนาค นนทบุรีOk
1086696001400 นายณัฐวุฒิ สุริยะ บึงกาฬOk
1096696001640 นายสาโรจน์ สาลีพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
1106696001749 นายซุลกีฟ ภูมิบุตร กรุงเทพมหานครOk
1116696001814 นางสาวสุพัตรา คงคาหลวง นครปฐมOk
1126696001855 นายวสุธร สุขเกษม เพชรบุรีOk
1136696001871 นายเพชรน้ำดี  ศรีอาวุธ นครนายกOk
1146696001897 นายปฏิพล  มูสิกะปาละ กรุงเทพมหานครOk
1156696002093 นายสินมหัต ใจรัมย์ ชลบุรีOk
1166696002119 นายธีรศักดิ์ ผลวารินทร์ ราชบุรีOk
1176696002168 นายมงคล  พิพัฒน์มงคลสิน นนทบุรีOk
1186696002176 นางทิวาพร  พิพัฒน์มงคลสิน นนทบุรีOk
1196696002218 นายอนุรักษ์ บุญศรีวงษ์ นนทบุรีOk
1206696002226 พันตำรวจโทภานุวัฒน์ อริยะรักษาวงศ์ สุราษฎร์ธานีOk
1216696002341 จ่าอากาศตรีกิตติพงศ์ พรหมชนะ กรุงเทพมหานครOk
1226696002358 จ่าอากาศตรีทองพิทักษ์ ศรีจันทร์ กรุงเทพมหานครOk
1236696002390 จ่าเอกวรวรรธน์ พิทักษ์ไอศูรย์ นครปฐมOk
1246696002408 จ่าอากาศตรีอภิภพ สิงห์เหม สระแก้ว Ok
1256696002416 นางสาวชญาณุตม์  เย็นธงชัย ชลบุรีOk
1266696002457 จ่าโทวศิน ไผ่สีสุก นนทบุรีOk
1276696002606 นายชลสิทธิ์ รักษาชล นนทบุรีOk
1286696002614 นายบูรพา  ประทุมชัย ขอนแก่นOk
1296696002689 นางสาวสุกฤตา หงษ์สาธร นครปฐมOk
1306696002705 นางสาวปรารถนา ยาปัญยะ กรุงเทพมหานครOk
1316696002747 นายพงศกร ใจหลัก ปทุมธานีOk
1326696002770 นายโชคชัย  แสนมา กรุงเทพมหานครOk
1336696002796 นายปัทมากร จันทร์อิน ปทุมธานีOk
1346696002853 นายณัฐวิทย์ เพชรสุวรรณ จันทบุรีOk
1356696003042 นายนพศักดิ์ ชัชวาลย์สระน้อย สงขลาOk
1366696003083 นายจีรวัฒน์ ไพใหล ตราดOk
1376696003174 นางสาวสุมาลี และเยาะ ฉะเชิงเทราOk
1386696003273 นายตนุภัทร  พสิษฐ์จิรกุล นนทบุรีOk
1396696003349 จ่าอากาศเอกธนดล  พูลสุข เพชรบุรีOk
1406696003588 จ่าอากาศเอกสมภพ ดวงจันทร์ สงขลาOk
1416696003737 นายณัฐพงศ์  ปั่นกลาง นครราชสีมาOk
1426696003745 จ่าอากาศตรีณรงค์ฤทธิ์ ก่อเกิด กรุงเทพมหานครOk
1436696003752 จ่าอากาศตรีปฎิภาณ สถาน กรุงเทพมหานครOk
1446696003760 จ่าอากาศตรีณัฐภัทร เสมอใจ กรุงเทพมหานครOk
1456696003877 นางสาวกุรุพินท์  พึ่งธรรม กรุงเทพมหานครOk
1466696003893 จ่าอากาศตรีกิตติพงศ์ วิหก กรุงเทพมหานครOk
1476696003950 นายธนาภัทร บุญเมือง กรุงเทพมหานครOk
1486696003976 จ่าอากาศตรีกันตพัฒน์ สุขประเสริฐ กรุงเทพมหานครOk
1496696004305 นางสาวอัจฉริยา จินดาทอง ชลบุรีOk
1506696004461 นายสุทัศน์  ภู่กำเหนิด กรุงเทพมหานครOk
1516696004636 นายหัสวรรษ โรจนณรงค์เดช ชลบุรีOk
1526696004735 นายเมธี ตรีวิเชียร นนทบุรีOk
1536696004834 นางสาวพัตร์พิมล  สายสมรทวีลาภ กรุงเทพมหานครOk
1546696005054 จ่าโทรัชพล  ขาวเจริญ ชลบุรีOk
1556696005062 จ่าโทปรัชญา  ณ รังษี ชลบุรีOk
1566696005153 นายธนาพล  อินจันทร์ กรุงเทพมหานครOk
1576696005187 นายสุขสันต์ อังสุศิลป์ กรุงเทพมหานครOk
1586696005351 นายอนันต์ กรมวงค์ กาญจนบุรีOk
1596696005435 นายสุรสิงห์ สุวรรณหงษ์ นนทบุรีOk
1606696005591 นางสาวชลธิชา ฆ้องนำโชค กรุงเทพมหานครOk
1616696005930 นางสาวภิภาพร สอนสุภาพ ปทุมธานีOk
1626696005948 นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา สุโขทัยOk
1636696006110 นายอิทธิพล  พลพุฒ ระยองOk
1646696006128 นายรุจน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนครOk
1656696006151 นายนนทฤทธิ์ ฮาบพนม กรุงเทพมหานครOk
1666696006227 นางสาววรรณเวลา อาวัชนาการวงศ์ ปทุมธานีOk
1676696006474 นางสาวสุทธิดา  รื่นฤทัย กรุงเทพมหานครOk
1686696006581 นายณัฐรณ สายแก้ว กรุงเทพมหานครOk
1696696006615 นายวรัญญูู สกุลไพศาล นครราชสีมาOk
1706696007019 นางสาวเพชรีภรณ์ สิริศักดิ์ธนกูล นนทบุรีOk
1716696007043 นางสาวนพรัตน์ หอมละออ ปทุมธานีOk
1726696007068 นางสาวศิริพร อินทองน้อย ปทุมธานีOk
1736696007076 นายปริญญา ศรีขจร สุพรรณบุรีOk
1746696007191 นางสาวจันทกานต์  ราศรีชัย เพชรบูรณ์Ok
1756696007365 นางสาวชัญญา  พิศาลายน กรุงเทพมหานครOk
1766696007555 นายปฐมพงศ์  ขาวอ่อน เชียงใหม่Ok
1776696007852 นางสาวศิริวิมล  แซ่แต้ ปทุมธานีOk
1786696007936 นายสวพล ศรีวิเชียร กรุงเทพมหานครOk
1796696007944 นายประพันธ์พงศ์ ประพันธเสน กรุงเทพมหานครOk
1806696008025 พันจ่าตรีกฤตวัฒน์ เปี่ยมปฐม กรุงเทพมหานครOk
1816696008108 จ่าเอกศุภกิจ วรรณา กรุงเทพมหานครOk
1826696008280 จ่าเอกชัยวัฒน์ ปานนนท์ กรุงเทพมหานครOk
1836696008454 นายขวัญ  เบญจวรกุล กรุงเทพมหานครOk
1846696008462 นายณภัทร ผลสมบูรณ์โชค กรุงเทพมหานครOk
1856696008470 นายองอาจ จันทรมณี อุบลราชธานีOk
1866696008652 นายแคน  นครปฐมOk
1876696008686 นางสาวชญานิศ วังชมพู สมุทรสาครOk
1886696008744 นายอัครพงศ์ แพทย์จรัส กรุงเทพมหานครOk
1896696008892 นางสาวปริญญา ทองศรี เชียงใหม่Ok
1906696009155 นายรุ่งวิทย์ สุทธินันท์ นนทบุรีOk
1916696009569 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ ปทุมธานีOk
1926696009676 นายพิสิษฐ์ เสนาะเสียง กรุงเทพมหานครOk
1936696009775 นายภิเษก ไผ่สะอาด ระยองOk
1946696009890 นางสาวชนากานต์ อรัญสาร นครราชสีมา Ok
1956696009981 นายวรพจน์ ทิพย์คีรี ชุมพรOk
1966696010104 นางสาวนุจรินทร์ จันยาขาม สมุทรปราการOk
1976696010385 นางสาวธันยนันท์ ขันจะนันท์ กรุงเทพมหานครOk
1986696010401 นายธนภัทร  ศรีระบาย สมุทรปราการOk
1996696010476 นายพลากร จันวรรณะ สระบุรีOk
2006696010674 นายเชาวลิต กรีโภค กรุงเทพมหานครOk
2016696010765 นางสาวเบญจรัตน์  นุ้ยแนบ สงขลาOk
2026696010807 นางสาวอัจฉราวรรณ  ศรีดา ชลบุรีOk
2036696010898 นายธนาคม บุญมา สุราษฎร์ธานีOk
2046696010955 นายพชระ บุญแก้ววรรณ นครศรีธรรมราชOk
2056696010963 นายสิริโรจน์ ปิยหิรัญ พังงาOk
2066696011177 นางสาวกมลวรรณ ศรีจำนงค์ นนทบุรีOk
2076696011391 นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม สมุทรปราการOk
2086696011425 นายเชน น่วมสำลี กรุงเทพมหานครOk
2096696011664 นางสาวพชราพรรณ เจริญทรัพย์ ระยองOk
2106696011854 นางสาวนันทนัช ศรีใหม่ กรุงเทพมหานครOk
2116696012076 นายวชิร อ่อนเอม กรุงเทพมหานครOk
2126696012217 นางสาวอัจฉรา บุญเกิด สุพรรณบุรีOk
2136696012522 นายธนวินท์ จันบุญลี กำแพงเพชรOk
2146696012852 นายพิชญะ วัฒนากิจจากุล กรุงเทพมหานครOk
2156696013025 นายอภิวันฒ์ อินธิกาย สกลนครOk
2166696013066 นายฐิติภูมิ สุวรรณยศ เชียงใหม่Ok
2176696013090 พันจ่าเอกณัฐพนธ์ ดีเบา ชลบุรีOk
2186696013298 นางสาวสุนารี สีแสง กรุงเทพมหานครOk
2196696013306 นายชัยวัฒน์ ศิริรวง นครราชสีมาOk
2206696013447 นายธนดล โพธิสาสิม สมุทรสาครOk
2216696013504 นายณัฐสิทธิ์  คำพินิจ กรุงเทพมหานครOk
2226696013520 นายพิชยุทธ ตามูล สมุทรปราการOk
2236696013603 นายสัภญา บุสวงศ์ กรุงเทพมหานครOk
2246696013645 นายจตุพงษ์ คำหงษา กรุงเทพมหานครOk
2256696013686 นายศุภกฤษณ์ เกิดโสภา นนทบุรีOk
2266696013769 นางสาววิภาภรณ์ เทพจันทร์ กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 226 คน    ยืนยันแล้ว = 226 คน   ยัง = 0 คน   เอกสารตีกลับ = 0 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก