รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15796008943 นายอภิชา ชนานันท์ภูดิท นนทบุรีOk
25796016961 นายจักรพันธ์ ไตรยางค์ สมุทรปราการ-
35896015723 นายสิรภพ หน่อคำหน้า เชียงรายOk
45996005244 นายจอมคน ชุลีภรณ์ สุโขทัยOk
55996007943 นายจิรชิน  เจริญสุข กรุงเทพมหานครOk
65996011820 นายกิตติพัฒน์ กิตติพัฒนโรจน์ กรุงเทพมหานครOk
76196009697 นายภควัษ มงคลศิริ กรุงเทพมหานครOk
86196011339 นางพัชรินทร์ จารุวนาัฒน์ ระยองOk
96196013632 นางสาววัชรภรณ์ ไพรัตน์ นนทบุรีOk
106296000927 นางสาวปิยรัตน์ ทินกร นครศรีธรรมราชOk
116296001396 นายธนานนท์ กุนสอน ร้อยเอ็ด-
126296005371 นางสาวรินดา เกี่ยวศิริ ระยองOk
136296006056 นายอนุรักษ์ บุญญัติ อุบลราชธานีOk
146396004514 นายปิยศักดิ์  คงพรรณศรี กรุงเทพมหานครOk
156396012178 นางสาวธณัฐษฉัตร หอมรื่น ระยองOk
166396012186 นางสาวสุพรรณี การศึกษา ระยองOk
176396012202 นางสาววริศรา วิริยะมัติ ระยองOk
186396012293 นางสาวมัญชุภา ประดับ ระยองOk
196496000552 นายอนันต์  เสือเล็ก กรุงเทพมหานคร-
206496001055 นางสาวมัชรีย์ หาญกุดตุ้ม ชัยภูมิOk
216496001089 นางสาวกนกวรรณ  สุภมาตร ชัยภูมิOk
226496001618 นางสาวเกษราภรณ์ ลาภถาวร พระนครศรีอยุธยาOk
236496002210 นายชยาทิตน์ อยู่สำราญ สุพรรณบุรีOk
246496002624 นางสาวประกายกาญน์  โปรดปราน นนทบุรีOk
256496003408 นายสมนึก มีแสง นนทบุรีOk
266496003713 นางสาวชนนิกานต์ นักคุ่ย นนทบุรีOk
276496004331 นายธัชชัย  โชคสวัสดิ์ อุบลราชธานี-
286496004596 นางสาววรพรรณ ม่วงลี นครปฐมOk
296496007094 นางสาวปวีณา  นามสนิท ระยองOk
306496009066 นายโชติ พงษ์โอสถ ฉะเชิงเทราOk
316496009306 นายกิตติชัย  วักแน่ง ภูเก็ตOk
326496009504 นายนันทวัฒน์ ม้วยแก้ว ชลบุรีOk
336496009843 นางสาวปิยะนาถ เคว็จดำ พัทลุงOk
346596006731 นายวีรพงศ์ ลบตุ้ม กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 34 คน    ยืนยันแล้ว = 30 คน   ยัง = 4 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

* นักศึกษาที่มีชื่อเรียกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ แต่ไม่มาเข้ารับการอบรม
ให้ติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่ คุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก