รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15596038397 นายนรินทร์  ศรียาหล้า เชียงใหม่Ok
25596049691 นายชัยวัฒน์ สุริเตอร์ ศรีสะเกษOk
35796005899 นายจิรทีปต์ แดงฉาย กรุงเทพมหานครOk
45796008505 นางสาวกมลชนก วุฒิกุล ประจวบคีรีขันธ์-
55796016961 นายจักรพันธ์ ไตรยางค์ สมุทรปราการOk
65896002341 นายภูริจักษ์ พลกำจัด นครศรีธรรมราชOk
75896006912 นายวรนนท์ เอ่งฉ้วน กรุงเทพมหานครOk
85896008561 นายภวดล น่วมด้วง พิษณุโลกOk
95896012878 นายประเสริฐ ไชยเพชร อุดรธานีOk
105896014817 นายสุชาติ วังสี ขอนแก่นOk
115996004239 นายอดิศักดิ์ ตั้งศิลสัตย์ กรุงเทพมหานครOk
125996004353 จ่าอากาศตรีปฐมพงศ์ มานะศรี ขอนแก่นOk
135996004411 มนชนก สิริวิบูลย์โกวิท สระแก้วOk
145996007125 นายณัฐนนท์ ปั้นอินทร์ นครปฐมOk
155996015185 นางสาวธนัชพร กันตาคม เชียงใหม่Ok
166196000639 นายสุริยภพ  นีรนาถภูวดล ภูเก็ตOk
176196008400 นางสาวชนิกานต์ เนตรภักดี กรุงเทพมหานครOk
186196010760 นายพรหมวิจิตร ปราศสันเทียะ สมุทรปราการOk
196296000711 นางสาวรดามาศ บุญคุ้ม ราชบุรีOk
206296001800 นายวศิน เกตุกล่ำ สมุทรปราการOk
216296002444 นางสาวภาวินี ทับทิมสี ปราจีนบุรีOk
226296002956 นางสาวณปภา จุตตะโน ชลบุรีOk
236296003962 นางสาวอิชยา วิบูลย์นรชาติ ชลบุรีOk
246296004200 นางสาวนุสรา เกตุอ่อน สมุทรสาครOk
256296004226 นางสาววรรณา ไชยศรีอนันต์ พระนครศรีอยุธยาOk
266296004648 นายคเณศ จูแจ่ม สุราษฎร์ธานีOk
276296004655 นางสาวปัญญพัฒน์ อุยสุย สุราษฏร์ธานีOk
286296008037 นายประสิทธิ์ เผ่าทองคำ กรุงเทพมหานครOk
296296008532 นายนิติธร ครุทบางยาง กรุงเทพมหานครOk
306296009068 นายศาศะวัต สุขสุอรรถ กรุงเทพมหานครOk
316296010504 นางวิภาวี สืบสันติกุล กรุงเทพมหานครOk
326296011072 นายสมพร สว่างอารมณ์ นนทบุรีOk
336296011791 นายปรัธนา แก้ววันเพ็ญ กระบี่Ok
346296012245 นางสาวผ่องนภา ธรรมแสง ศรีสะเกษOk
356396001817 นายอานนท์ สุริยา เชียงใหม่Ok
366396004126 นางสาวอัญชลี อนุจรพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
376396004662 นายมนัส อุนนผลิน กรุงเทพมหานครOk
386396004845 นางสาวอริสรา อินแก้ว เชียงรายOk
396396007616 นายวรนาถ ฤทธิ์เรืองเดช นครสวรรค์Ok
406396010230 นายดำรงค์ บุญเรืองนาม ชลบุรีOk
416396010826 นางสาวสุพัชรี สิทธิเสนา นนทบุรีOk
426496000776 นายณัฐพร สุภาพุฒ กรุงเทพมหานครOk
436496003333 นายกฤตย์ดิศร กรเกศกมล ปราจีนบุรี-
446496007128 นายธีระพงษ์ คำพรมมี ระยองOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 44 คน    ยืนยันแล้ว = 42 คน   ยัง = 2 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

* นักศึกษาที่มีชื่อเรียกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ แต่ไม่มาเข้ารับการอบรม
ให้ติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่ คุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก