รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15296006926 นายปรัชญา ลายจันทึก กรุงเทพมหานครOk
25496028126 นายพัชวัชร์ เจียรศรีเสถียร กรุงเทพมหานคร-
35596003847 นายไตรนพ มีจันทร์ สุราษฏร์ธานี-
45596012152 นายพีระยุทธ ศุภพัฒน์ศิริ ระยองOk
55596017607 นายพิทักษ์ สุทธิรอด สมุทรปราการOk
65596027051 นายพิษณุ วันศิริสุข นครราชสีมาOk
75696005320 นายกษิดิ์เดช เฉลิมวรรณ สุราษฏร์ธานีOk
85696006286 นายสัมฤทธิ์ รัตนจีนะ กรุงเทพมหานครOk
95696021566 นายวิทยา ไชยมณี ระยอง-
105796015765 นายนิรุต จันทร์งาม สมุทรปราการOk
115896003042 นางสาวอรวรรณ ถึงวงศ์ ระยองOk
125896006425 นายพงศ์พรหม จันทร์ผ่องแสง กรุงเทพมหานครOk
135896009114 นายอำนาจ สงสุระ ชลบุรีOk
145896013033 นายฤทธิชัย ลุนราศรี ระยองOk
155996002308 นายภาคิน ภิรมย์ นครปฐม-
165996002332 นายวัชระ อารี ระยองOk
175996002357 นายวิสุทธิ์ หินนาง ปทุมธานี-
185996002696 นางสาวธัญนพ โสภาคดิษฐ์ สระบุรีOk
195996003967 นายตรีสุปัญญ์ สุวรรณวงศ์ กรุงเทพมหานคร-
205996006432 ว่าที่ร้อยตรีสมคิด โรจน์รักษ์ ปทุมธานีOk
215996009519 นายวุฒิชัย ภู่คงทน จันทบุรี-
225996012281 นางสาวสมฤดี ภูมิมหา ระยองOk
235996012653 นางสาวสุธาภรณ์ ทองดี ระยองOk
245996013149 นายชัชวาลย์ โพนปลัด กรุงเทพมหานคร-
256096000390 นายนพเดช บางท่าโรง สมุทรปราการOk
266096000499 นายปรีดา พันธวงษ์ ชลบุรีOk
276096001364 นายทวีเกียรติ บุญมา ระยองOk
286096002198 นายชาญวิทย์ รอดด้วง ชลบุรี-
296096002693 นายนราธิป สนทนา ชลบุรีOk
306096003436 นายวรวิทย์ พยัฆโช พระนครศรีอยุธยา-
316096004491 นายอนุชิต มโนรา กรุงเทพมหานครOk
326096005373 นายเสนีย์ อนุกูล นครสวรรค์Ok
336096006959 นายศราวุฒิ วงศา กาฬสินธุ์Ok
346096007023 นายวัฒชิรากุล ไชยเคน ชลบุรีOk
356096007890 นายสงกรานต์ เอมสะอาด สมุทรสาคร-
366096007973 นายปรีชา รอมไธสง พระนครศรีอยุธยาOk
376096008559 นายจักรี ออย้อย พระนครศรีอยุธยาOk
386096010860 นายอนิวัฒน์ นะเรนสด ศรีสะเกษOk
396096011504 นายบุญช่วย ออต๊ะ เชียงใหม่Ok
406196000142 นายเกียรติศักดิ์ กิจจำนงค์พันธ์ ปทุมธานีOk
416196000365 นายชนาธิป อนันตสุข ชัยนาทOk
426196001116 นายวันโชค มาลัย ระยองOk
436196001454 นายพิฆเนศ สาสุข ระยอง-
446196001512 นายบรรหาร สุขมาก กรุงเทพมหานครOk
456196001637 นายกำพล อักษร ระยองOk
466196001967 นายรัชพล นครธรรม ปราจีนบุรีOk
476196002387 นายวุฒิไกร จันทะแจ่ม กรุงเทพมหานครOk
486196002437 นายวีระยุทธ แก้วหรั่ง ชลบุรีOk
496196002817 นางสาวเพ็ญจิตร รักภักดี กรุงเทพมหานครOk
506196002940 นางสาวภัศรา ทราฤทธิ์ สระบุรีOk
516196003393 นายธิพรชัย นิติการ ระยองOk
526196003419 นายเดชาธร ศรีไชย สงขลา-
536196003765 นายอธิคม มะปราง ชลบุรีOk
546196004136 นายภูริทัต ค้ำจุน ระยอง-
556196004177 นางสาวภาวิณี มากหลาย ระยองOk
566196004417 นายกำธร ดียิ่ง กรุงเทพมหานครOk
576196004516 นายวิสุทธิ์ คุรุเจริญ นครราชสีมาOk
586196004656 นายพงษ์เมธ วิวัฒนะ ปราจีนบุรีOk
596196006511 นางสาวประติชญา อินพเนาว์ ระยองOk
606196009028 นายสุพจน์ หงษ์สะต้น สระบุรีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 60 คน    ยืนยันแล้ว = 46 คน   ยัง = 14 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก