รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (97315) รอบที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15696021418 นายดนัย ชาพลเมือง ระยองOk
25896000154 นายวีรวิน สุทธิสง่า ชลบุรีOk
36096004020 นายชาคริต เสนารัตน์ ชลบุรีOk
46096007924 นายพิษณุ เพ็ชรนิล พระนครศรีอยุธยาOk
56096008856 นายกิตตินันท์ แดงศรี ระยองOk
66196003567 นายณัฐกิตติ์ ดิษสวน พระนครศรีอยุธยาOk
76196004615 นายธีระ จิตต์สมุทร ชลบุรีOk
86196004888 นายกฤตยา ทุยประสิทธิ์ ราชบุรีOk
96196005109 นางสาวประไพพร รัตนมงคล ชลบุรีOk
106196005117 นายพงศ์กรณ์ ปทุมานนท์ ชลบุรีOk
116196005232 นายสรวิชญ์ อารมณ์ ราชบุรีOk
126196005398 นายสุภัทรชัย เขียวขำ ชลบุรีOk
136196005448 นายสะอาด คงใส ปทุมธานีOk
146196005489 นายภูเบต ศรีพันลม กรุงเทพมหานคร-
156196005554 นายนิรุธ  ผันมา พระนครศรีอยุธยาOk
166196005638 นางสาวออมสิน เพชรแสน กรุงเทพมหานครOk
176196005794 นายณชัชพงษ์ หาญชาวาศิล พระนครศรีอยุธยาOk
186196006271 นายสุธี ทรัพย์ดี สมุทรปราการOk
196196007360 นายสุวัฒน์ แสงศรี นนทบุรีOk
206196008582 นายเจิ้น กฤตยาภิพงศ์ กรุงเทพมหานครOk
216196009903 นายสันติพงษ์ เนตรคำยวง ระยองOk
226196010273 นายวิโรจน์ แก้วดี พระนครศรีอยุธยาOk
236196010372 นายชัยวัฒน์ เตื่อยชาวนา ระยองOk
246196010638 นายปวิช สังขาศักดิ์ ชลบุรีOk
256196011099 นายภูวดล ดีนุ้ย พระนครศรีอยุธยา-
266196011156 ว่าที่ร้อยตรีภาคิน จูยกปิ่น เชียงใหม่-
276196011206 นายวิชญสิทธิ์ ตันยงค์เวช สมุทรสาครOk
286196011321 นายอนุคิต มารศรี ชลบุรีOk
296196011594 นางสาวนารีรัตน์ ศรีโฮง สระบุรีOk
306196011735 นายอาทิตย์ หล่มศรี นนทบุรีOk
316196012105 นายศรัณย์ เทียบมลฑบ ปทุมธานีOk
326196012121 นางกัลยกร เงินกลั่น ชลบุรี-
336196012428 นายวีรภัทร จันทร์บาง ราชบุรีOk
346196012451 นายกันตพงศ์ ใจหลัก พังงาOk
356196013103 นายธวัชชัย หนูทองอินทร์ ระยองOk
366196013285 นายเอกพล คำชมภู ร้อยเอ็ดOk
376296000307 นายพงศกร สง่าผล นนทบุรีOk
386296002329 นายวุฒิชัย ผึ้งแก้ว พระนครศรีอยุธยาOk
396296002352 นายพีระพัฒน์ ธรรมสัตย์ ปราจีนบุรีOk
406296002360 นายศักดิ์ชัย ขำพงศ์ ปราจีนบุรีOk
416296003509 นางสาวจุฑามาศ ตรีเสิน นครราชสีมาOk
426296003855 นายวีระพงษ์ มาตรฝาง สมุทรปราการOk
436296004036 นายสดายุทธ ยอดเชื้อ ประจวบคีรีขันธ์Ok
446296004168 นายพัชรพล จันสอน ระยองOk
456296005652 นายอนุกูล ไกรเพ็ชร ราชบุรีOk
466296005801 นายจรัญ ตระการรัศมีทิพย์ ราชบุรีOk
476296006833 ว่าที่ร้อยตรีจำรัส รอบการ ชลบุรีOk
486296007260 นางสาวยุพาวดี กาญจนสุวรรณ ตรังOk
496296007294 นายวรวัฒน์ วงษ์สุรีย์รัตน์ ตรังOk
506296008169 นายสุรศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์ ตรังOk
516296008219 นายดลธรรม พรสวัสดิ์ศิริกุล ตรังOk
526296009266 ว่าที่เรือตรีชนินธร เห็นประจักษ์ ชลบุรี-
536296009514 นายสุขสวัสดิ์ เลิศวิลัย ชลบุรีOk
546296009522 นายจิระพงศ์ เนื้อนวล กรุงเทพมหานคร-
556296010363 นายเทพประธาน เขียวดี สงขลา-
566296010538 นายสาคร อำไพพิศ พระนครศรีอยุธยา-
576296010900 นายมนตรี ทองเรือง ชุมพรOk
586296011817 นายจักรกฤษ กันตังกุล ตรัง-
596296012278 นายนวนนท์ จันทคาม ปทุมธานีOk
606296012716 นายสำรวย สวัสดิ์ชัย ปทุมธานีOk
616396000819 นายธานี มีชัย สมุทรปราการOk
626396001601 นายศุภมิตร สุธีบุตร พัทลุง-
636396002112 นายอภิสิทธิ์ ภูอุทา ระยอง-
646396002344 นายจำนงค์ วิสาพล ปทุมธานี-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 64 คน    ยืนยันแล้ว = 52 คน   ยัง = 12 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก