วัน-เวลา 9.00-12.00 13.00-16.30 18.30-21.30
วันที่ 1 ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ
ชมวีดีทัศน์เรื่อง
เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ (1)
อธิบายการฝึกปฏิบัติ
เยี่ยมชมดูงานสำนักพิมพ์ มสธ.
ฝึกปฏิบัติ จัดประกอบหน้า (5) ฝึกปฏิบัติการกราดภาพ
และการทำปรู๊ฟ (3)
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติวางหน้าฝึกทำแม่พิมพ์ (6) ฝึกปฏิบัติงานตกแต่งภาพ (4) สรุปขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ (2)
วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การทำปรู๊ฟ (7) ฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหางานก่อนพิมพ์
จากแผ่นพิมพ์ที่กำหนดให้ (8)
เตรียมเสนอผลงาน (9)
วันที่ 4 นำเสนอและประเมินผลงาน
รายงานกลุ่ม (9)
เดินทางกลับ


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าหลัก