รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (97403)


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
16196000571 นายนราวิชญ์ งิ้วลาย กรุงเทพมหานคร-
26196003534 นายธนุวัฒน์ แก้วมีศรี สมุทรปราการOk
36196003948 นายณรงศักดิ์ รัตนี ชลบุรีOk
46196008996 พระธนกฤต ยศสุรินทร์ นครราชสีมาOk
56296002071 นางสาวสุภาพร จันปลา ขอนแก่นOk
66296005074 นายสมจิน แขนอก กรุงเทพมหานครOk
76296009571 นางสาวนันทนา ยังสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
86396005958 นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร อุบลราชธานีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 8 คน    ยืนยันแล้ว = 7 คน   ยัง = 1 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก