แชมพูใบหมี่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย...คุณศุภสิทธิ์  จำปาวงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชน

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2559)

         ทุกวันนี้สำหรับผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยงสินค้าสำเร็จรูปจำพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ที่มีส่วนผสมของสารเคมี หรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและ
ปราศจากสารตกค้าง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในอนาคตได้ จึงหันมาหาสินค้าจากธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ และกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคผู้ที่รักสุขภาพ อย่างเช่น
แชมพูสระผมสมุนไพรจากใบหมี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ภาพจาก Web Site
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201403/10/119092483.jpg
https://medthai.com/wp-content/uploads/2014/09/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0
%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-60

          ต้นใบหมี่ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 15-20 เมตร พบมากในป่าเต็งรัง ตามป่าโดยเฉพาะที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ใบหมี่เป็นพืชที่มีมานานและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแต่
โบราณของคนเฒ่าคนแก่ โดยเอาใบหมี่มาขยี้ผสมกับน้ำซาวข้าว แล้วก็เอาไปสระผมจะทำให้ผมดกดำ นุ่มสลวย ไม่หลุดร่วง แต่ใบหมี่ก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากสักเท่าใด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงนำเอามาพัฒนาเป็นแชมพูสระผมสมุนไพร
          สมาชิกของกลุ่มฯ จะเก็บใบหมี่ที่ไม่แก่ ไม่อ่อนเกินไป มาขายให้กับกลุ่มฯ โดยจะรับซื้อใบหมี่ในราคากิโลละ 10 บาท แล้วนำเอาใบหมี่ไปสับให้ละเอียด เมื่อสับใบหมี่ให้ละเอียดดีแล้ว นำไปต้มให้
เดือด ซึ่งจะใช้เวลาในการต้มให้เดือดประมาณ 15-20 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น นำใบหมี่ต้มที่เย็นแล้วมากรองเอาเฉพาะน้ำ นำน้ำใบหมี่ไปผสมกับเคมีภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการทำแชมพูสระผม ซึ่งเป็น
สารตั้งต้นในการทำแชมพู ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำต้มใบหมี่เข้ากับสารตั้งต้น ต่อมาก็เติมสารสกัดใบหมี่เพื่อเป็นการช่วยให้จับตัวกันดีระหว่างน้ำต้มใบหมี่กับสารเคมีตั้งต้นจับตัวให้มันคงสภาพดี
คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน เพื่อให้ฟองยุบ หลังจากนั้นก็นำมาบรรจุใส่ขวดขนาดมาตรฐานทั่วไป 120 มิล จะผลิตแชมพูสระผมออกมาได้ประมาณ 100 – 200 ขวดต่อใบหมี่ที่เป็นวัตถุดิบ
ประมาณ 150 กิโลกรัม แชมพูสมุนไพรจากใบหมี่จะออกวางจำหน่ายในตรายี่ห้อชีวาน่า ตัวฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ขวดเป็นลายผ้าซิ่นลายน้ำไหล ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดน่าน มีรูปบาง ๆ ที่เรียกว่าเป็นเสียง
กระซิบรัก โดยจะนำเอาจุดเด่นของจังหวัดน่าน คือพระธาตุแช่แห้งมาเสริมในฉลากของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย โดยวางจำหน่าย ที่
ท๊อปซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลเวิร์ล


ภาพจาก Web Site
http://www.nanstay.com/images/otopnan8.jpg
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2014/03/db5ba6d9hajghfeagiaaf.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-60

          แชมพูสมุนไพรใบหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เมื่อนำไปใช้สระผมแล้วจะช่วยเคลือบเส้นผมให้เป็นมันเงาไม่แห้ง ทำให้ผมเรียงตัวนุ่มสลวย มีน้ำหนัก เพราะใช้สารเคมีน้อยและมีปริมาณสมุนไพรคือใบหมี่
เยอะประมาณ 80% ซึ่งถือเป็นจุดเด่น สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย แม้แต่เด็ก ๆ ก็ใช้ได้ มีกลิ่นที่สกัดจากกลิ่นของธรรมชาติเป็นกลิ่นของดอกไม้มาผสม เช่น กลิ่นจากดอกปี ต้นปีบ และเก็ดถวา สีของ
แชมพูใบหมี่จะเป็นสีดำ

การใช้สมุนไพรมักจะมีข้อสังเกตในการใช้ คือ
          1. การหมดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีอายุการใช้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ผลิต
          2. สีของแชมพูจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ หรือถ้าเปิดตั้งทิ้งไว้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ซื้อมา มีสีซีดลง จางลง สภาพเปลี่ยนไปเป็นอาจจะเหลวขึ้น
          3. การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของผู้ใช้ ถ้าใช้แล้วมีความรู้สึกระคายเคืองให้หยุดการใช้


ภาพจาก Web Site
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201512/12/59769bd06.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-60

การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
          1. จะมีการปลูกต้นใบหมี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำแชมพูสมุนไพรใบหมี่ จะทำการปลูกเพิ่มเติม ทดแทนที่นำเอาไปใช้ในการผลิต เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก
          2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายได้ที่ขายแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่จะนำกลับไปดูแล ฟื้นฟูระบบนิเวศ ดูแลป่า
          3. มีความเข้มแข็ง และมีความคิดเห็นตรงกัน
          4. มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ที่ผลิตออกมา จะมีการทดลองใช้จริงกันก่อน และจะมีการประเมิน ว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี อย่างไร
          เพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายไป จึงเห็นควรหันมาใช้แชมพูสมุนไพรใบหมี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชน


ภาพจาก Web Site
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201512/12/597696ba6.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 19-7-60
นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2559)
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
กลุ่มรายการที่ 2/42-59
CD-A2(1/3)-59