ผลงานในอดีต / งานวิจัย

   สาระน่ารู้

   ป้ายนิเทศออนไลน์

   รายการวิทยุกระจายเสียง

   ความรู้สุ่ชุมชนท้องถิ่น

   Web Radio

 
           
           
 


  ประชาสัมพันธ์  
 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


  แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 ร่วมจัดกิจกรรม "กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ"
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 สัมมนา "การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า" และมอบมุมการศึกษา
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

 จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.

 การประกวดสุนทรพจน์ "เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
อภิปรายทางวิชาการ "ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสะดิจิทัล 4.0"
วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กศน.แขวงรามอินทรา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดคลองครุ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8601 คน