Home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การสมัคร
และหลักฐานการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กระดานสนทนา
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
       


...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถาม ได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 

 
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 (รับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2564)

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 36 (รับสมัคร 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
 
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10797 คน