ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 32 (รับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2562)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 107 (รับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2562)
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2551 คน

Up