Home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การสมัคร
และหลักฐานการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กระดานสนทนา

       
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
       


...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถาม ได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7788

 

 
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 113 (รับสมัคร ถึง 30 ธันวาคม 2563)

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 35 (รับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563)
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 755 คน