Home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การสมัคร
และหลักฐานการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระดานสนทนา
       
 

คู่มือการสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อมูลปัจจุบันศึกษาได้ที่ page Website
สนใจดาวน์โหลด..ปริ้นฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
       
  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 42 (รับสมัคร 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 127 รหัสรุ่น 664 (รับสมัคร 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2567)
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular
 
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
 
   
   
   


...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถาม ได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่ Line : โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 18812 คน