Home

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

การสมัคร
และหลักฐานการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กระดานสนทนา
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
       


...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถาม ได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 

 
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 37 (รับสมัคร 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642 (รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2564)
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
 
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่ Line : โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4650 คน