วีดิทัศน์ผู้เรียนโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบขอชำระเงินเพิ่มเติม
(Pay at Post)

ตารางสอบ

กำหนดการสอบ
และสนามสอบ

ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร

กระดานสนทนา

@LINE   
                            


...ขออภัยในความไม่สะดวก...


ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19


...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631แสดงความจำนงเลือกสอบออนไลน์ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632 แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 แสดงความจำนงเลือกรูปแบบการสอบ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564)
10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในโครงการสัมฤทธิบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา คืออะไร ?
 เข้าพบเครือข่ายสัมพันธ์ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายมติชน
 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
ประมวลพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพการแข่งขันประประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
ประมวลภาพ..แนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
    
ภาษาจีน    ภาษาเขมร    ภาษาอังกฤษ
บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
     
     
     

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 49663 คน