วีดิทัศน์ผู้เรียนโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบขอชำระเงินเพิ่มเติม
(Pay at Post)

ตารางสอบ

กำหนดการสอบ
และสนามสอบ

ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร

กระดานสนทนา

   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

...ขออภัยในความไม่สะดวก...

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนกลางจังหวัดนนทบุรี ปิดทำการชั่วคราว
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19


...ติดตามสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


  facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

  กลุ่มไลน์โครงการสัมฤทธิบัตร คลิก..คลิก..คลิก..

  มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...คลิก...

10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในโครงการสัมฤทธิบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 110 (รับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2563)
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 34 (รับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2563)
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
ประมวลพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพการแข่งขันประประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
ประมวลภาพ..แนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
    
ภาษาจีน    ภาษาเขมร    ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
  
บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท


 
   
   
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 48510 คน