ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ (Call Center)
  โทรศัพท์ 0-2504-7788
  วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
  โทรสาร : 0-2503-3547
  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th