ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา

 • ผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564:update 04/07/65
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642:update 04/07/65
 • ผลการสอบ อบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564: update 04/04/65
 • ผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และผลการสอบ Take Home Exam กลุ่มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ : update 05/05/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641: update 20/04/65
 • ผลการสอบอบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา/2563 : update 08/04/65
 • ผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564: update 03/04/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641: update 03/04/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632: update 16/03/65
 • ผลการสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : update 09/03/65
 • ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 : update 03/03/65
 • ผลการสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (การสอบออนไลน์รอบที่ 1-3 และการสอบ Take Home Exam): update 04/03/65
 • ผลการสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : update 25/02/65
 • ผลการสอบภาคซ่อม 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 : update 24/05/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 : update 24/05/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 : update 11/02/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631: update 10/02/65
 • ผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563: update 19/04/65
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ (Call Center)
   โทรศัพท์ 0-2504-7788
   วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
   โทรสาร : 0-2503-3547
   E-mail : ic.proffice@stou.ac.th