ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา

 • ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2566 [updated 18/04/67]
 • ผลการสอบทดแทน (ออนไลน์) ภาคไล่ 1/2566 [updated 03/04/67]
 • ผลการการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [updated 06/03/67]
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 [updated 06/03/67]
 • ผลสอบภาคซ่อม 2 และภาคการศึกษาพิเศษ/2565 [updated 26/01/67]
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 123 รหัสรุ่น 654 [updated 16/12/66]
 • ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา/2565 [updated 18/10/66]
 • ผลการการสอบทดแทนสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [update 25/01/67]
 • ผลการการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [update 02/11/66 ]
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร 122 รหัสรุ่น 653 [update 02/09/66]
 • ผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการการศึกษา 2565 :update 28/06/66
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652: update 28/06/66
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร 120 รหัสรุ่น 651 [updated 13/03/66]
 • ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา/2565 :update 21/04/66
 • ผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 :update 24/01/66
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644: update 24/01/66
 • ผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา/2564 :update 26/10/65
 • ผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564:update 29/09/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643: update 29/09/65
 • ผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564:update 04/07/65
 • ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642:update 04/07/65
 • ผลการสอบ อบรมเข้ม(พิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564: update 04/04/65
 • ผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และผลการสอบ Take Home Exam กลุ่มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ : update 05/05/65
 • ผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641: update 20/04/65
 • ผลการสอบอบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา/2563 : update 08/04/65
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ (Call Center)
   โทรศัพท์ 0-2504-7788
   วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
   โทรสาร : 0-2503-3547
   E-mail : ic.proffice@stou.ac.th