รับสมัครนักศึกษาใหม่


  • เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์


ข่าวสำหรับนักศึกษา
การสั่งซื้อชุดขาว เสื้อครุย และของที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ. ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

 


ข่าวทั่วไป
แบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ข่าวกิจกรรม
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
นอกรั้ว มสธ. เดือนมีนาคม 2566