• โครงการสัมฤทธิบัตร
  • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา
เริ่มแล้ว! จัดสอบรูปแบบสนามสอบ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ
เริ่มแล้ว! จัดสอบรูปแบบสนามสอบ

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ....

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

 


ข่าวทั่วไป
มสธ. ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 25 สถาบัน ผลักดันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันได้
มสธ. ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 25 สถาบัน ผลักดันการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันได้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 .........


ข่าวกิจกรรม
มสธ. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...