รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเรียนได้ตลอดปี โครงการสัมฤทธิบัตร ของนักศึกษาสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน  • บริการตอบคำถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของระบบ line @stoucallcenter
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียน เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม
ตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)
ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร
ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

ข่าวทั่วไป
อธิการบดี มสธ.รับหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมบริหารศูนย์การศึกษาแบบเปิดของ SEAMOLEC
อธิการบดี มสธ.รับหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมบริหารศูนย์การศึกษาแบบเปิดของ SEAMOLEC


ข่าวกิจกรรม
 วท. มสธ. จัดเต็มฝึกอบรมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ถึงการขายได้จริง 
“คิดเป็น ทำได้ ขายจริง”
วท. มสธ. จัดเต็มฝึกอบรมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ถึงการขายได้จริง “คิดเป็น ทำได้ ขายจริง”


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
ข่าว นอกรั้ว มสธ. กันยายน 2566
ข่าวนอกรั้ว มสธ. กันยายน 2566


ศูนย์หนังสือ มสธ. ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ การเรียนติดขัดหรือสาระพัดปัญหา
.