พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเรียนได้ตลอดปี โครงการสัมฤทธิบัตร ของนักศึกษาสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน  • บริการตอบคำถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของระบบ line @stoucallcenter
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียน เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

ข่าวสำหรับนักศึกษา
การสั่งซื้อชุดขาว เสื้อครุย และของที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564
การสั่งซื้อชุดขาว เสื้อครุย และของที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ. ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ


ข่าวทั่วไป
คำแถลงการณ์กรณีการกล่าวพาดพิงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และผู้ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทางโซเซียลมีเดีย
คำแถลงการณ์กรณีการกล่าวพาดพิงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และผู้ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านทางโซเชียลมีเดีย


ข่าวกิจกรรม
มสธ. เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Open University Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย
มสธ. เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Open University Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
ข่าว นอกรั้ว มสธ. พฤษภาคม 2566
นอกรั้ว มสธ. พฤษภาคม 2566

  • โครงการรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการลูกไก่ รุ่นที่ 6

ศูนย์หนังสือ มสธ. ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ การเรียนติดขัดหรือสาระพัดปัญหา
.