รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเรียนได้ตลอดปี โครงการสัมฤทธิบัตร ของนักศึกษาสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน  • บริการตอบคำถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของระบบ line @stoucallcenter
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียน เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม
ตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)
ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร
ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

ข่าวทั่วไป
มสธ. บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 14 ก.พ. 67 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอนาโดลู ประเทศตุรกี
มสธ. บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 14 ก.พ. 67 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอนาโดลู ประเทศตุรกี


ข่าวกิจกรรม
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ปีการศึกษา 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก

ศูนย์หนังสือ มสธ. ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ การเรียนติดขัดหรือสาระพัดปัญหา
.