รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเรียนได้ตลอดปี โครงการสัมฤทธิบัตร ของนักศึกษาสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน  • บริการตอบคำถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของระบบ line @stoucallcenter
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียน เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม
ตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)
ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร
ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

ข่าวทั่วไป
มสธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai Open University (SOU) ประเทศจีน
มสธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai Open University (SOU) ประเทศจีน


ข่าวกิจกรรม
ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”
ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
ข่าว นอกรั้ว พ.ย. 66
ข่าวนอกรั้ว มสธ. เดือนพฤศจิกายน 2566


ศูนย์หนังสือ มสธ. ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ การเรียนติดขัดหรือสาระพัดปัญหา
.