รับสมัครนักศึกษาใหม่


  • เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์


ข่าวสำหรับนักศึกษา
แจ้งความจำนงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มสธ.รุ่นที่ 39 เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ


ข่าวทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบปลายภาค 1/2565 ระดับปริญญาตรี และ สอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา

 


ข่าวกิจกรรม
มสธ. มอบยาใหม่และยาเหลือใช้ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
    จ่ายค่าเทอมกับกรุงศรี สะดวก ง่าย ลุ้นได้คืน!