|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
กำหนดการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาใหม่ NEW
นักศึกษาสามารถคลิกเข้าเว็บระบบปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ NEW