ติดต่อ มสธ.

อาคารสถานที่


ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร 0-2503-3607
Email: ic.proffice@stou.ac.th


แผนที่ มสธ.

แผนที่ มสธ.

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

 

ติดต่อศูนย์สารสนเทศ มสธ. (Call Center)

  • โทรศัพท์ 0-2504-7788
    วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.10 น.
    วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.

  • โทรสาร 0-2503-3548
    E-mail: ic.proffice@stou.ac.th

Follow STOU