กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 105 (รับสมัคร ถึง 31 ธันวาคม 2561)
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 31 (รับสมัคร ถึง 31 ธันวาคม 2561)
ประมวลภาพ..แนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.

ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
     ภาษาจีน     ภาษาเขมร     ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
     บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท

 
   
   
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 16075 คน
Up