ข่าวประชาสัมพันธ์
 

โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 102 (รับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2561)
กิจกรรม"โครงการสัมฤทธิบัตร"
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
     ภาษาจีน     ภาษาเขมร     ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
     บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่ ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท

 
   
   
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 63908 คน
Up