ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 13343 คน   ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
         บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่
         ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท


กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
มอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
มอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 148 และ 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุด กศน. บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 1,29 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

 มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 12,13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ