โครงการสัมฤทธิบัตร

   โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

   ป้ายนิเทศออนไลน์

   รายการวิทยุกระจายเสียง

   Web Radio

   ความรู้สุ่ชุมชนท้องถิ่น

   หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2561

   กำหนดการสอบและสนามสอบ


กระดานสนทนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3788 คน

ประมวลภาพงานอภิปรายทางวิชาการ
"ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสดิจิทัล 4.0"
วันอังคาร
ที11 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม
วันอาทิตย์
ที่ 9 กันยายน 2561
ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
วันพุธ
ที่ 5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กศน.แขวงรามอินทรา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดคลองครุ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ