ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5110 คนมอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
อาคารตรีศร มสธ.

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกวดสุนทรพจน์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 148 และ 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<