ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"

 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3844 คน

Up