ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
  ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.  
ประมวลภาพ..พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
 
   
   
   

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : kotchaporn.jut@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8772 คน

Up