โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล


.........เรียนได้ทุกที่     ทุกเวลา.........


ชุดวิชาที่เปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
รุ่นที่ 27
สมัครเรียน 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2559
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560
  สอบวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 28
สมัครเรียน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
  ระยะเวลาเรียน 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560
  สอบวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
ขณะนี้เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 29
รุ่นที่ 29
สมัครเรียน 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2560
  ระยะเวลาเรียน 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561
  สอบวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561