แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี

ปรึกษาหารือและสวัสดีปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

มอบมุม และแนะแนวการศึกษา
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1514 ชั้น 4 อาคารบริหาร มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้"โอกาสในการเทียบโอนสู่ระบบคลังหน่วยกิต"
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษาแนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันที่ 4-5 เมษายน 2566 ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เสวนาออนไลน์ "รู้จัก..ปริญญาตรีออนไลน์ มสธ.กับคนยุคใหม่ และโรงเรียนนอกระบบ"
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เสวนาโดยระบบ ZOOM
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนกวดวิชาและภาษานพเก้า เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม และSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษาแนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.บางใหญ่ จ.สมุทรปราการ
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานสนามโรงเรียนอนุบาลจุติพร เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและModular
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรในงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรในงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณโรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรในงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก
หารือแนวทางและรูปแบบการศึกษา แนวคิด "มีงาน มีเงิน มีวุฒิ"
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น 1 อาคารตรีศร มสธ.
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน"
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น 1 อาคารตรีศร มสธ.
ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเปิดหลักสูตรระยะสั้น"
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร มสธ.
เข้าพบเครือข่ายสัมพันธ์ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายมติชน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักพิมพ์มติชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หัองสมุดโรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8471 คน