วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566   นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง  หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ได้มอบมุม “โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.” ณ โรงเรียนกวดวิชาและภาษานพเก้า เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดย นายสุทธินันท์ ขมะณะรงค์ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนกวดวิชาและภาษานพเก้า เป็นผู้รับมอบ
          มุมเรียนล่วงหน้า เป็นมุมการศึกษาที่ให้แนวคิดแก่นักเรียนในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา หรือทุกระดับชั้น ได้รับ
โอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย และสะสมชุดวิชา เมื่อพร้อมจึงโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ตามโครงสร้างหลักสูตร
“จบปริญญาตรีอายุยังน้อยพร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
STOU Modular...คลิก
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 158 คน