ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
   โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
   E-mail address:
ceoffice@stou.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
   โทรศัพท์ 0 2504 7562-4
   E-mail address: gsoffice@stou.ac.th

ศูนย์สารสนเทศ
   โทรศัพท์ 0 2504 7788
   E-mail address: ic.proffice@stou.ac.th


   ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11 จังหวัด

1. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี
     9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     0 2504 7491- 4 Fax 02503 4721
E-mail : rcnb.esoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล)

2 .
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
     หมู่ที่ 2 ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
     โทร. 0 5482 9811-4 Fax 0 5482 9815 E-mail : lp.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (ลําปาง, ลําพูน, เชียงใหม่, แพร่, พะเยา, เชียงราย, น่าน, แม่ฮ่องสอน (8))

3. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย
     4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย - กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     โทร. 0 5565 1099-101 Fax 0 5565 1097 E-mail : sk.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (สุโขทัย, พิษณุโลก, กําแพงเพชร, ตาก, อุตรดิตถ์ (5))

4. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์
     105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
     โทร. 0 5622 2450 Fax 0 5622 3010 E-mail : nw.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, เพชรบูรณ์, พิจิตร (8))

5. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
     หมู่ที่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
     โทร. 0 4229 2495-500 Fax 0 4229 2494 E-mail : ud.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (อุดรธานี, หนองบัวลําภู, หนองคาย, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา, บึงกาฬ (11))

6. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี
     199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
     โทร. 0 4528 1891-5 Fax 0 4528 1890 E-mail : ub.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, นครพนม (9))

7. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี
     90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
     โทร. 0 3240 3801-5 Fax 0 3241 9247 E-mail : pb.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี (8))

8. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก
     196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
     โทร. 0 3730 6247-50 Fax 0 3730 6244 E-mail : nk.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (นครนายก, ปราจีนบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สระบุรี (9))

9. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี
     เลขที่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
     โทร. 0 3938 9430-3 Fax 0 3938 9434 E-mail : cb.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (จันทบุรี, ตราด, ระยอง, สระแก้ว, ชลบุรี (5))

10. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช
     169 หมู่ที่ 3 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
     โทร. 0 7537 8680-1 Fax 0 7537 8686 E-mail : nr.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, ชุมพร (7))

11. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
     6/1 หมู่ที่ 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 95000
     โทร. 0 7326 4014, 0 7326 4020 ต่อ 109 - 111 Fax 0 7326 2923 E-mail : vl.adoffice@stou.ac.th
พื้นที่ให้บรืการ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง (7))