กลับหน้าแรก มสธ.
| STOU | Home |
Administrator
หน้าหลักโครงสร้างหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2549

| กระดานถาม-ตอบหลักสูตรคำถามถามบ่อย FAQs | ติดต่อสอบถาม |

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2549

 

   
   
   
   
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

 

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลหลักสูตรโดยสำนักวิชาการ จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1