กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | กฎบัตร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | แหล่งวิทยาการ
Administrator
แหล่งวิทยาการ
แหล่งวิทยาการ

 

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
    ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
        บทความที่น่าสนใจ
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.