หาคำตอบได้ที่........
 

จากบทความที่ท่านได้อ่านมาแล้วเรามีคำถามให้ท่านร่วมสนุก

คำถามนี้มีรางวัล

1. สตรีหลังคลอดต้องบำรุงร่างกายด้วยการดื่มน้ำส้มมะขามเปียกคั้นผสมกับเกลือ เพื่ออะไร ?
    ตอบ .....................................................................................

2. โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็นกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง ?
    ตอบ ......................................................................................

3. มีข้อปฏิบัติอย่างไรในการเลือกซื้ออาหารถวายพระสงฆ์ ? 
    ตอบ .................................................................................

4.
กลยุทธ์หลักที่คณะกรรมาธิการยุโรปใช้ปรับปรุงการไหลเวียนของความรู้และนวัตกรรมคืออะไร ?
    ตอบ ..................................................................


เขียนข้อเสนอแนะ..หรือแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
     “ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ต
     ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ”
    ตอบ
.............................................................................................


" กติกาการได้รับของรางวัล "
1. ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ
2. เขียนข้อเสนอแนะ..หรือแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
       “ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ต ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ”
3. ผู้เขียนและญาติผู้เขียนบทความที่ใช้เป็นคำถามประจำเดือนที่ออกเผยแพร่อินเทอร์เน็ต ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล


(หมดเขตส่งคำตอบ 30 กันยายน 2559)


เชิญร่วมตอบคำถาม และส่งมาที่.......

     ผู้ตอบคำถามกรุณาเขียนชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ และE-mail : ของท่านให้ชัดเจนเพื่อการติดต่อกลับ
 ส่งทาง E - mail : rang0072007@hotmail.com   หรือ
 ส่งทางไปรษณีย์..........
  ส่งถึง.......คุณชัยณรงค์    นพศิริ
          ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
          สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ต. บางพูด  อ. ปากเกร็ด
          จ. นนทบุรี   11120