หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

มหาวิทยาลัยปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557แล้ว
หากสนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครทุกเดือนมกราคมของทุกปี
(ตัวอย่างระเบียบการสมัคร)

 

--------------------------------------------------------------------

 

การตรวจสอบใบสมัคร

- สำหรับผู้สมัครเรียนมาในรอบที่สอง (ภายใน 30 เมษายน 2557)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป


ตรวจสอบใบสมัครและผลการคัดเลือก


การตรวจสอบผลการคัดเลือก

- สำหรับผู้สมัครเรียนรอบแรกหากผลการคัดเลือกเป็นรอผลการคัดเลือก
สาขาวิชากำลังเร่งพิจารณาให้ตรวจสอบอีกครั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- สำหรับผู้สมัครรอบสอง สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ตั้งแต่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป

** สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) รอบแรก อยู่ระหว่างการพิจารณา
ยังไม่มีกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกสอบถามเพิ่มเติมที่ 02504 8032-3

** สาขาวิชานิติศาสตร์อยู่ระหว่างการพิจารณา
ยังไม่มีกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกสอบถามเพิ่มเติมที่ 02504 8362-5

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

web stats

  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 21-May-2014 10:04 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง