หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

 

ตรวจสอบใบสมัคร

-----------------------------------------

ปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว
สามารถติดตามการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ได้ตั้งแต่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

-----------------------------------------


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ)
** นักศึกษาที่เคยศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ปะหน้าใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2000 บ. ค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา 500 บ.
หากไม่ส่งแบบฟอร์มมาด้วยถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
**Download ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน
1. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
2. รวบรวม ใบสมัคร+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก+หลักฐานการชำระเงิน
+เอกสารประกอบการคัดเลือก + ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 16-Nov-2015 12:20 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง