:: ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

:: ห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าประชุม จำนวน 500 ที่นั่ง