:: ห้องจัดเลี้ยง/อาหารและเครื่องดื่ม

      ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการห้องจัดเลี้ยง ขนาดตั้งแต่ 25-500 คน พร้อมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับจัดงานเลี้ยงครบครัน สามารถรองรับงานแต่งงาน งานฉลองปริญญาบัตร งานเลี้ยงพนักงาน งานเกษียณอายุ และอื่น ๆ รวมทั้งบริการอาหารไทย และนานาชาติ โดยพ่อครัวระดับมาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง