:: ห้องประชุมและสัมมนา

     ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมบริการห้องประชุมหลายขนาด และหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดแบบ Class Room, U Shape และ Theater แตกต่างกันในหลายอาคาร เพื่อรองรับการประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย ในบรรยากาศที่ร่มรื่น และการบริการมาตราฐานระดับโรงแรม
Image

อาคารสัมมนา 1

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมมีห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุคนได้ประมาณ 250 คน จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาดเล็กบรรจุคนได้ประมาณ 15-20 คน จำนวน 6 ห้อง ขนาดบรรจุของห้องประชุมแต่ละห้องอาจเพิ่ม - ลดจำนวน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดห้องประชุม ห้องอาหารขนาดใหญ่บรรจุคนได้ประมาณ 180 คน จำนวน 1 ห้อง ห้องอาหารรับรอง 1 ห้อง
Image

อาคารสัมมนา 2

มีห้องประชุมบรรจุผู้สัมมนาได้ประมาณ 35 คน จำนวน 4 ห้อง และห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุผู้สัมมนาได้ประมาณ 150 คน จำนวน 1 ห้องมีห้องอาหารขนาดใหญ่บรรจุคนได้ประมาณ 90 คน จำนวน 1 ห้อง อาคารนี้ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนา
Image

อาคารพิทยพัฒน์

มีห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ไว้สำหรับรองรับผู้เข้าสัมมนาซึ่ง สามารถบรรจุได้ถึง 500 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมเล็กสามารถบรรจุผู้เข้าสัมมนาได้จำนวน 30 - 45 ที่นั่ง อีกจำนวน 16 ห้อง และห้องอาหารขนาดใหญ่ 1 ห้อง และลานอเนกประสงค์
Image

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมมีห้องประชุมไว้รองรับ พร้อมอุปกรณ์ด้านการสัมมนาที่ครบครันเพื่อกิจกรรมพิเศษของคุณ โดยมีห้องประชุมอเนกประประสงค์ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าสัมมนาได้ถึง 500 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องประชุมขนาดกลาง สามารถรองรับผู้เข้าสัมมนา 150 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้เข้าสัมมนา 40 - 60 ที่นั่งจำนวน 6 ห้อง และ 30 ที่นั่งจำนวน 20 ห้อง
Image

อาคารวิทยทัศน์

อาคารประชุม AUDITORUIM ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ชมได้กว่า 800 คนสำหรับการจัดประชุม จัดอภิปรายทางวิชาการ จัดประกวดแข่งขัน จัดฉายภาพยนต์ และจัดการแสดงต่างๆ ด้วยการออกแบบเวทีการแสดงที่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร ทุกที่นังสามารถชมกิจกรรมบนเวทีการแสดงได้อย่างชัดเจนพร้อมที่ Lecture พับเก็บได้ ระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด พร้อมทั้งห้องรับรองแขก วีไอพี ห้องแต่งตัวเตรียมการแสดงด้านหลังเวที
Image

อาคารอเนกนิทัศน์

อาคารอเนกนิทัศน์ ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 2,000 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 200 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง,ห้องอาหารขนาด 200 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ไว้สำหรับการจัดประชุม จัดอภิปรายทางวิชาการ จัดประกวดแข่งขัน จัดฉายภาพยนต์และจัดการแสดงต่างๆ ด้วยการออกแบบเวทีการแสดงที่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร ทุกที่นังสามารถชมกิจกรรมบนเวทีการแสดงได้อย่างชัดเจน ระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด