:: ห้องประชุมอาคารสัมมนา 1

:: ห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าประชุม จำนวน 50-250 ท่าน