:: ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์

:: ห้องประชุมรูปแบบโรงภาพยนตร์ ขนาด 800 ที่นั่ง