:: ห้องประชุมอาคารสัมมนา 2

:: ห้องประชุม 148 รองรับผู้เข้าประชุม จำนวน 50-150 ท่าน