การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ
     

รูปแบบเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องในการเข้าสอบ


(เนื่องจากเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในห้องสอบจึงมีความเย็นมากกว่าปกติ จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม)

นักศึกษาชาย :
   ให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีและทรงสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น กางเกงยีนส์สีและทรงสภาพ          ห้ามสวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่่ ที่ เสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะนักศึกษาหญิง :
     ให้สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/หุ้มส้น) กางเกงขายาวสีและทรงสุภาพ
ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน กางเกงรัดรูป เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ หรือร้องเท้าไม่มีส้น