• การใช้งานระบบ iThesis

  Integrated Thesis & Research Management System

  Slide 1
 • การใช้งานระบบ iThesis

  Integrated Thesis & Research Management System

  Slide 2
 • การใช้งานระบบ iThesis

  Integrated Thesis & Research Management System

  Slide 3
 • การใช้งานระบบ iThesis

  Integrated Thesis & Research Management System

  Slide 4
 • การใช้งานระบบ iThesis

  Integrated Thesis & Research Management System

  Slide 5

ขั้นตอนการใช้ระบบ iThesis

คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ระบบ iThesis

การติดตั้ง iThesis Office Add-in

โปรแกรมที่ติดตั้งบน Microsoft Word สามารถสร้างรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบรูปแบบ และบันทึกไฟล์เข้าสู่ระบบ iThesis ติดตั้งได้หลายระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน Office Add-in Microsoft Office 365 ที่ติดตั้งอย่างถูกลิขสิทธิ์ หรือใช้ Microsoft Office 2019 ขึ้นไป

>> ขั้นตอนการติดตั้ง iThesis Office Add-in


ขั้นตอนการจัดทำและส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

>> ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
>> ขั้นตอนการจัดทำและส่งตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

scan QR code
คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ระบบ iThesis

คลิปวิดีโอการใช้งานระบบ iThesis

ลิงก์การใช้ระบบ iThesis
https://ithesis.stou.ac.th/

Integrated Thesis & Research Management System
Sukhothai Thammathirat Open University

การใช้ระบบ iThesis สำหรับเจ้าหน้าที่


การใช้ระบบ iThesis สำหรับนักศึกษา

ลิงก์การใช้งานแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และการเขียนอ้างอิงด้วยโปรแกรม Zotero

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม
Microsoft Word

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม iThesis

 1. ระบบปฏิบัติการ ตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป 
 2. Add-in เวอร์ชันใหม่สามารถใช้งานได้เฉพาะ Microsoft Word เวอร์ชัน Office 365 แบบติดตั้งบน Desktop, Office 2021
  และสำหรับ Office 2019 จะใช้งานได้เฉพาะบางรุ่น (volume license จะไม่สามารถใช้งานได้)
 3. Googe Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด 
 4. ติดตั้ง Add-in iThesis 
 5. ติดตั้ง Add-in Zotero

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis

 • หากอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่
  E-mail :  anchalee.bid@stou.ac.th  สำนักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  โทรศัพท์ :  025047568-9 คุณอัญชลี บิดหล่า