ติดต่อสอบถาม
 
 
...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มสธ.ได้ที่...

   โทร : 0 2504 7712 และ 26
   โทรสาร : 0 2503 3379
    อีเมล : supalak.kun@stou.ac.th
    อีเมล : sspd.stou@gmail.com
 
 
 
 
 
 
   
     

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล์ : sspd.stou@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2504 7712 และ 26
โทรสาร 0 2503 3379