ระบบสารสนเทศบริการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 02 504 7611-5

ติดต่อเรา


  •  การติดต่อทางไปรษณีย์

    • ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  •  โทรศัพท์

    • 02 504 7613-6
  •  โทรสาร

    • 02 503 3587
  •  แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช