สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล ชนาธิป ตันตสุรฤกษ์

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์    

ประวัติการศึกษา
   - ระดับประถมศึกษา    ร.ร.สาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา    ปี พ.ศ.2545
   - ระดับมัธยมศึกษา     ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย                  ปี พ.ศ.2551  
   - ระดับปริญญาตรี      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
     คณะนิเทศศาสตร์     กำลังศึกษา ม.รามคำแหง
     คณะมนุษยศาสตร์    กำลังศึกษา  

ผลงานที่ได้รับรางวัล
   - ปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลพระราชทาน “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาการศึกษาและวิชาการ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
   - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล  “เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)” จาก กรุงเทพมหานคร  

หน้าที่การงานปัจจุบัน 
   รองประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร    

ที่อยู่ปัจจุบัน 
   100 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราม จ.นครปฐม  73220  chanatip_gas@hotmail.com

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553