สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล  มโน  สีตะสิทธิ์

- นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2552

ประวัติการศึกษา
      - ระดับมัธยมศึกษา     ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี                
      - ระดับปริญญาตรี        ม.สุโขทัยธรรมาธิราช                                       
                                       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       ปี พ.ศ.2552
ผลงานที่ได้รับรางวัล
      -  ปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัล “ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งไฟฟ้า” จาก World Skills International ในการแข่งขันครั้งที่ 39 ที่ประเทศญี่ปุ่น
      - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล “ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งไฟฟ้า” จาก World Skills International ในการแข่งขันครั้งที่ 40 ที่ประเทศแคนาดา

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
    รองกรรมการผู้จัดการ บ. SCI Electric Manufacturer

ที่อยู่ปัจจุบัน
    50/114 ม.9 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ซ.ลาดกระบัง 14/1 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540     manomba10@hotmail.com

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553