สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล รัชนี  เอิบพบ

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- ศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำเร็จการศึกษา  ปี พ.ศ.2550

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา   ร.ร.วัดเนินทราย                    ปี พ.ศ.2523
         - ระดับมัธยมศึกษา     กศน.อ.เมืองตราด                 ปี พ.ศ.2544
         - ระดับปริญญาตรี       ม.สุโขทัยธรรมาธิราช      
          สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์                 ปี พ.ศ.2550          

ผลงานที่ได้รับรางวัล

         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล  “ผู้มองการไกลใส่ใจความเจริญของชาติ และพระพุทธศาสนา” จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดธรรมาภิมุข จ.ตราด

หน้าที่การงานปัจจุบัน
        
          ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เนินทราย  

ที่อยู่ปัจจุบัน       
          108 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด  23000

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553