สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล  สุมาพร  ใจเอื้อย

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา
         - ระดับประถมศึกษา                                                       ร.ร.วัดทับกระดาน
           จ.สุพรรณบุรี                                                               ปี พ.ศ.2540
         - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ว.พลศึกษา
           จ.สุพรรณบุรี                                                               ปี พ.ศ.2543
         - ระดับปริญญาตรี    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(คลองหก)        ปี พ.ศ.2547

ผลงานที่ได้รับรางวัล

      -ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล “พนักงานดีเด่น ปี 2552” จาก บ.สวนไม้ตะวันออก จำกัด

หน้าที่การงานปัจจุบัน        
      รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี ฝ่ายบัญชี บ.สวนไม้ตะวันออก จำกัด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน        903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120   sumaporn.j@gmail.com

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553