สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
    นักศึกษา - บัณฑิตดีเด่น
รูป
ประวัติ

 


ชื่อ สกุล วิชชานนท์  สมอุ่มจารย์

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา
         - ระดับมัธยมศึกษา     ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น       ปี พ.ศ.2543        
                                                      
ผลงานที่ได้รับรางวัล
         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล  “First Prize” จาก บ.มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
         - ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัล เปสตันยี “ประกาศนียบัตรชมเชย” จาก งานประกวดหนังสั้นครั้งที่ 13 ของมูลนิธิหนังไทย    
         - ปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล “International Best Fiction” จาก 40th Tampere Film Festival

หน้าที่การงานปัจจุบัน        
        ผู้กำกับอิสระ  บ.Electric Eel films

ที่อยู่ปัจจุบัน       
        92 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 2 แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.  10310     infestfilm@gmail.com

 

 

 

นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 7/10/2553