นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณภาพ ของกองกลาง

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551

คลิกดูข้อมูล ดังนี้

 

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 (คลิกอ่านที่นี่)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (คลิกอ่านที่นี่)