สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขั้นตอนการเลือกแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มี User เข้าใช้ระบบ

สำหรับนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ( https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp ) ที่จะเข้ามาเลือกแผนการศึกษานักศึกษาต้องสมัครเข้าใช้ระบบก่อน โดยทำตอนขั้นตอนที่ปรากฎนี้

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562   7897

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1