สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ

สำนักทะเบียนและวัดผลมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ประกาศรับสมัครงาน ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ประกาศรับสมัครงาน ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566   8488

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1